MGUZEM

Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla Üniversitelerde 16 Mart-6 Nisan 2020 tarihleri arasında eğitim-öğretime üç hafta süreyle ara verilmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın bu süreçte gerekli altyapıya sahip üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerini online olarak sürdürebileceklerini bildirmesinin ardından Üniversitemiz de 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren teori derslerinde uzaktan eğitim-öğretime geçme kararı almıştır. Bu bağlamda tüm örgün Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü programlarında bulunan teori dersleri, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Sistemi uzem.mgu.edu.tr üzerinden sanal/canlı sınıflar ve ders videoları aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Senkron ve Asenkron

Uzaktan Eğitim Sistemi aracılığıyla Moodle ve Google Meet üzerinden senkron ve asenkron dersler verilmektedir. Senkron dersler, örgün eğitimdeki ders saatlerinde yapılmakta, asenkron dersler ise müfredata uygun olarak hazırlanmaktadır.

Sınav Uygulamaları

Sınavlar, eş zamanlı, ödev, proje ve ders sonrası sınama testleri olarak uygulanmaktadır.

Öğretim Elemanları ve Öğrenciler için Online Eğitimler, Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Resmi olarak 6 Nisan 2020 tarihinde derslerin başlamasından önce 26 Mart 2020'den itibaren UZEM Müdürlüğü tarafından Öğretim Elemanları ve Öğrenciler için Yardım Sayfası ve Sanal Sınıf açılmıştır. Moodle ve Google Meet kullanımıyla ilgili videolar hazırlanarak eklenmiştir. Bunun yanında Uzaktan Eğitim döneminde herhangi bir sıkıntının yaşanmasını önlemek amacıyla UZEM Müdürlüğü, Bilgi-İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, sürekli olarak mesai yapmaktadır. Haberleşme Grupları ve E-Posta ağı sayesinde sorunlar giderilmekte ve eğitimin daha iyi olabilmesi çalışmalara devam edilmektedir.