ME504_1 Seminer (Gülbahar Urhan)

Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, grup önünde konuşabilme, anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmek. Seminer dersi amacı, Yazım kuralları, Kaynak erişimi, Sunum teknikleri, Sunumlar, Değerlendirme.