YTJ102 Ses Teknolojisinin Temelleri

Bu derste Dijital Ses, MIDI, Müzik Teknolojilerinde Kullanılan Yazılımlar ve Stüdyo Türleri konuları ele alınacaktır.