YMJ102 Müzikoloji Kaynakları

Bu ders, müzikolojinin kaynaklarının neler olduğu konusunda öğrenciyi malumatlandırır. Müzikolojinin kaynakları 

1. Müzikolojinin doğrudan (direk) Kaynakları

2. Müzikolojinin dolaylı (indirek) kaynakları olarak gruplanırılmıştır. 

Bu gruplandırılma içerisindeki Türkçe ve yabancı literatür de 

1. Orijinal Türkçe/Osmanlıca Kaynaklar

2. Orijinal Yabancı dilde kaynaklar

3. Türkçeye Çevrilmiş yabancı dildeki kaynaklar olarak guruplandırılır.

Bu kaynakların da Müzikolojinin hangi alt disiplinini disiplininden (tarihsel/ kültürel/ sistematik) ve hangi bilimi/bilimden beslendiği (sosyoloji, fizik, arkeoloji, antropoloji vb.) konuları üzerinde durulur. Ayrıca bu bağlamda var olan müzik kaynaklarının ne şekilde guruplandırılması gerektiği, bu hususun nüansları hakkında öğrenci bilinçlendirilir.