YMT206 Müzik Biçimleri II

Bu dersin amacı batı müziği tarihi içinde gelişen iki bölmeli ve üç bölmeli müzik biçimlerini öğretmek, bu biçimleri içeren çeşitli eserlerin incelemesini yapmaktır.