GSE102 Temel Tasarım II

1-Temel kavramlar ve dersin işleyiş sürecinin açıklanması

2-Genel renk bilgisi, renk çemberi uygulaması