YMT104 Tonal Teori ve Uygulamaları II

[Geçici Tanım]: Bu dersin amacı batı müziğinin temel kuram bilgilerini öğretmek ve bu bilgilerin okuma, yazma, deşifre, ritmik çözümleme gibi alanlarda uygulamasını yaptırmaktır.