EGT106 Eğitim Felsefesi

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının eğitime felsefi açıdan yaklaşarak eleştirel düşünmelerini, eğitim sürecine ilişkin evrensel ve toplumsal değerlerle örtüşen, tutarlı, değişime açık felsefi ilkeler benimseyerek, bu ilkeleri öğrenme-öğretme sürecine yansıtmalarını sağlamaktır.