MZJ510 Müzik ve Mitoloji

MÜZİK ve MİTOLOJİ

Bu dersin amacı, mitolojik anlatıların müzikle ne şekilde ilişkilendiği, müzik-mitoloji arasında ne tür bir bağlantı olduğu, müziksel unsurlar içerisinde mitolojik mirasın ne şekilde yer aldığı ya da mitolojik mirasın içinde müziğin ne şekilde yer aldığı ve müzik kültürüne ait sözcüklerin etimolojik kökleri içerisinde mitolojik unsurların ne şekilde yer aldığı konusunda belirli bir farkındalık yaratmak; özellikle spesifik mitoloji konularının incelenmesinde nasıl bir yönteme baş vurulacağı ve arkeoloji, tarih, mitoloji, müzikoloji/etnomüzikoloji arasında ne şekil bir inter-disipliner araştırma modeli geliştirilebileceği hususunda öğrencinin akademik bir donanıma sahip olmasını hedefleyen bir derstir. Mitoloji türleri içerisinde en çok Anadolu ile bağlantılı olan Anadolu, Atik Grek ve Orta Doğu mitolojilerine, bu ders içinde daha fazla fokuslanılmaktadır.