MZJ505-MTJ505-MTE505 Araştırma ve Yayın Etiği

Bu ders, doğru, tam ve etik ilkelere bağlı bir araştırmanın nasıl yapılarak raporlanacağı; bu konunun ilkelerinin neler olduğu; etik nedir?, akademisyen, araştırmacı ve yazar etiği nedir?; tam ve doğru yayıncılık nasıl yapılır?; günümüz bilim insanlarının ve akademisyenlerin bilim üretimindeki ciddi etik sorunlarının ve etik ihlalleri nelerdir?; öğrenci, danışman, editör, hakem, yazar ve tüm araştırmacıların etik ilkelerinin neler olması gerektiği; günümüzde bu alanda ne kadar yol katedildiği, nelerin yapılabildiği ve nelerin yapılamadığı ve etik araştırmacılık, yazarlık ve bilim insanlığı hedefine nasıl ulaşılacağı konusunda öğrenciye akademik bir donanım kazandırmayı hedefler.