CHA118 Kaval Hazırlık II

Kaval çalgısı üzerinde kürdi ve hicaz perde düzenlerinde etüt ve eserler icra edilecektir.

Teacher: Yunus Emre