YMB604 Uluslararası Müzik Literatürü II

Bu ders, müzik bilimi ya da sanatı ile ilgili olarak müziğin herhangi bir alanında doktora öğrenimi gören öğrencilerin, alanına ait olan, kendi yabancı dilindeki literatürü takip edebilmesi, bu literatürü çalışma alanında özenli bir biçimde kullanabilmesi ve gerek araştırma projelerin için, gerek makale ve tezleri için uluslararası literatüre doğru zamanda ve doğru noktada atıf yapabilmesi için tasarlanmış özel bir derstir. 


Türkiye'deki müzik kadrolarında  yıllarca bilim, sanat ve eğitim alanlarında yapılan çalışmaların en büyük eksikliği, uluslararası literatüre kapalı olarak kendi iç kaynaklarından beslenmesiydi. Bu durum, müziğin mitoloji, sosyoloji, felsefe, matematik ve daha birçok alanla ilintisini kavramak açısından ufuk geliştirici değildi. Bu ders, her öğrencinin ihtisaslaşacağı alanla ilgili yeni literatür önerilerini araştırmaya, bu alanda book rewiev (kitap eleştirisi), çeviri ve çeviri editörlüğü ve uluslararası literatürü kullanılarak oluşturulacak makale ve kitapların akademik bir çıktıya dönüştürülmesi  açısından önem taşımaktadır.